สมัครพนันบอล ทีมฉลามสวนกุหลาบฯพังสถิติผลัด4×100ว่ายน้ำนร.กรมพลฯ

สมัครพนันบอล

การแข่งขันว่ายน้ำนักเรียน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ มีผลดังนี้

สมัครพนันบอล โดย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ฟรีสไตล์ 1,500 ม. ชาย ทอง กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล (ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ) 16:44.81 น., เงิน จิตรภณ ถาวราภา (ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล) 16:49.23 น., ทองแดง จิรกิตติ์ โสมนัส (ร.ร.สารสาสน์เอกตรา) 17:27.49 น., ฟรีสไตล์ 800 ม. หญิง ทอง รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์ (ร.ร.โพธิสารพิทยากร) 09:37.79 น. (ทำลายสถิติเดิมของ จุฑามาส สุทธิสน (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) ที่ทำไว้ 09:54.98 น.), เงิน ฟ้าใส แย้มสรวล (ร.ร.สตรีวิทยา) 09:39.83 น., ทองแดง สุทัตตา เทพบุตร (ร.ร.สาธิต มศว. ปทุมวัน) 10:08.35 น.

กรรเชียง 50 ม. ชาย ทอง ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ (ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ) 27.87 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ ธฤต ทองชุมสิน (ร.ร.ศรีวิกรม์) ที่ทำไว้ 28.07 วิ.), เงิน ยศทวี ศรีลัดดา (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 29.53 วิ., ทองแดง ภูมภากร เรืองสะอาด (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) 29.97 วิ., กรรเชียง 50 ม. หญิง ทอง เสาวนีย์ บุญอำไพ (ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว) 30.88 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ จุฑามาส สุทธิสน (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) ที่ทำไว้ 31.41 วิ.), เงิน ณัฐนิชา บุญเดชา (ร.ร.ตากพิทยาคม) 31.39 วิ., ทองแดง ฝนปราย แย้มสรวล (ร.ร.สตรีวิทยา) 31.92 วิ.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย ทอง จิตรภณ ถาวราภา (ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล) 55.14 วิ., เงิน จิรวิช เมธาวิรุฬห์ (ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2) 55.73 วิ., ทองแดง ธนวัฒน์ หลวงแสน (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 56.75 วิ., ฟรีสไตล์ 100 หญิง ทอง จุฑามาส สุทธิสน (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) 01:00.02 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ภูษณิศา แสงโพลง (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา) ที่ทำไว้ 01:00.57 น.), เงิน ณัฐวศา ดีงาม (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) 01:01.21 น., ทองแดง ฟ้าใส แย้มสรวล (ร.ร.สตรีวิทยา) 01:02.27 น., กบ 200 ม. ชาย ทอง จิรภัทร ริมประณาม (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 02:30.07 น., เงิน โสภณวิชญ์ ไตรวิชสุทธิทอง (ร.ร.วัดราชบพิธ) 02:30.56 น., ทองแดง สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์ (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 02:32.47 น.

กบ 200 ม. หญิง ทอง สุทัตตา เทพบุตร (ร.ร.สาธิต มศว. ปทุมวัน) 02:45.46 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ศิรภัสสร มหาพาณิชย์ (ร.ร.ศึกษานารี) ที่ทำไว้ 02:46.03 น.), เงิน เสาวนีย์ บุญอำไพ (ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว) 02:46.81 น., ทองแดง รดิวันต์ ลิม (ร.ร.ศรีวิกรม์) 02:48.27 น., กรรเชียง 200 ม. ชาย ทอง จิรกิตติ์ โสมนัส (ร.ร.สารสาสน์เอกตรา) 02:06.25 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ภูวดล สุขเขียว (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) ที่ทำไว้ 02:11.13 น.), เงิน ทศพล ครองเกียรติเลิศ (ร.ร.กีฬา กทม.) 02:12.85 น., ทองแดง เสฎฐนันท์ บัณฑรวรรณ (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 02:14.55 น.

กรรเชียง 200 ม. หญิง ทอง พริมา เพชรกูล (ร.ร.ราชินีบน) 02:24.83 น. (ทำลายสถิติเดิมของ จุฑามาส สุทธิสน (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ) ที่ทำไว้ 02:25.37 น.), เงิน ณัฐสินี สกุลกิตติมศักดิ์ (ร.ร.ศึกษานารี) 02:55.95 น., ทองแดง ณัฐสุดา สกุลกิตติมศักดิ์ (ร.ร.ศึกษานารี) 03:09.80 น., ผลัดผสม 4×100 ม. ชาย ทอง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 04:08.08 น. (ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ 04:10.17 น.), เงิน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ 04:20.57 น., ทองแดง ร.ร.สตรีวิทยา 2 04:23.62 น. ผลัดผสม 4×100 ม. ชาย ทอง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 04:34.64 น., เงิน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ 05:07.63 น., ทองแดง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 05:32.14 น.